Obsługa geotechniczna i laboratoryjna budowy

Oferujemy prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad wykonywanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi. Dysponujemy zapleczem sprzętowym i kadrowym, dzięki czemu jesteśmy dyspozycyjni i możemy dostosować się do harmonogramu prowadzonych na budowie prac. Prowadząc nadzór wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych oraz wiedzę w zakresie obowiązujących norm i przepisów prawnych.

Czym się zajmujemy


 • odbiory podłoża gruntowego w poziomie posadowienia fundamentów
 • odbiory podłoża i warstw nasypów budowlanych
 • odbiory podbudów posadzek
 • odbiory platform roboczych/montażowych
 • odbiory podłoża i warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzonych
 • odbiory podsypki, obsypki i zasypki instalacji zewnętrznych
 • opracowywanie projektów nasypów budowlanych
 • opracowywanie projektów posadowienia żurawi wieżowych
 • opracowywanie recept laboratoryjnych dla gruntów stabilizowanych cementem oraz betonem
 • opracowywanie monitoringu wód podziemnych
 • opracowywanie projektów odwodnienia wykopów fundamentowych
 • opracowywanie planów zapewnienia jakości
 • nadzory w trakcie prowadzenia robót ziemnych
 • nadzory w trakcie prowadzenia robót związanych ze wzmocnieniem podłoża
 • nadzory w trakcie prowadzenia robót związanych z wygradzaniem wykopów
 • zdj-duze
  dav
  zdj3
  zdj4
  zdj5